Darius Šilingas

No Magic Europe, UAB

  Į viršų
 

Kompanijoje No Magic Europe Dr. Darius Šilingas dirba modeliavimo sprendimų skyriuje ir yra lyderiaujantis ekspertas, konsultantas. Pagrindinės kompetencijų sritys – verslo bei informacinių sistemų modeliavimas, tobulinimas, simuliacijos. Šiomis temomis Darius skaito pranešimus prestižinėse tarptautinėse konferencijose bei publikuoja straipsnius. Jis taip pat turi ir didžiulę praktinių mokymų patirtį, - yra vedęs kelis šimtus praktinių mokymų bei konsultacijų sesijų daugiau nei 20 valstybių visame Pasaulyje.

Darius Šilingas yra OMG (Object Management Group) sertifikuotas verslo procesų valdymo ekspertas bei vienas iš Lietuvos verslo procesų valdymo praktikų bendruomenės lyderių.

 

 

Veiklos tobulinimas viešajame sektoriuje: tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje

 

Pranešimo metu apžvelgsime globalias tendencijas, kaip viešojo administravimo sektoriaus organizacijos transformuojasi tam, kad galėtų teikti geresnes bei pigesnes paslaugas piliečiams ir verslui. Apžvelgsime iniciatyvas tokias kaip: e-valdžia, Lean valdžia, vieno langelio servisas, procesų duomenų analizė, žinių valdymas bei mokymasis, viešojo administravimo paslaugų, tokių kaip muitai, standartizavimas Europos Sąjungoje. Taip pat aptarsime, kokios yra tipinės kliūtys įgyvendinti procesų tobulinimo projektus bei išugdyti nuolatinio tobulinimo kultūrą viešojo administravimo sektoriuje, bei apžvelgsime keletą sėkmingų procesinio valdymo projektų bei iniciatyvų viešajame sektoriuje pasaulyje ir Lietuvoje. 


 

 

 

 


 

 

Remigijus Šimašius

Vilniaus meras
 

  Į viršų

Remigijus gimė 1974 metais. Įgijo teisininko specialybę, baigęs studijas VU gavo magistro laipsnį, o baigęs Vilniaus Teisės universitetą – daktaro laipsnį. Būdamas aktyvus liberalų partijos narys jau nuo studijų laikų, greitai kilo karjeros laiptais, vedamas aistros savo tėvynėje sukurti skaidresnį verslą ir politinę aplinką. Su ta pačia aistra jis dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute, kurio prezidentu buvo paskirtas 2006 metais.  Eidamas etatines pareigas, jis galėjo atkakliai siekti darbo kodekso liberalizavimo. Studijos Centriniame Europos universitete Budapešte, Mises institute Alabamoje, stažuotės Heritage fonde JAV suformavo jo kosmopolitines perspektyvas.
 
2008 metais skaidrumo ir sąžiningumo siekius jis galėjo įgyvendinti tapęs Lietuvos Respublikos Teisingumo ministru, o 2012 metais – Parlamento nariu. Eidamas šias pareigas, galėjo aktyviai prisidėti prie įvairių strategijų, skirtų biurokratinių procedūrų supaprastinimui ir modernizavimui, įgyvendinimo. Atvirumas, pareigos suvokimas ir gebėjimas priimti realia situacija pagrįstus sprendimus tapo lemiamu faktoriumi 2015 metais išrenkant jį Vilniaus meru, kuriuo dirba iki šiol.
 


 

Veiklos tobulinimo iniciatyvos Vilniaus savivaldybėje

 
 

 

Juozas Mikulis

Deloitte
 

  Į viršų

Juozas turi daugiau kaip 14 metų darbo valdymo konsultacijų srityje patirtį, įgyvendinant projektus veiklos efektyvumo, procesų optimizavimo, kokybės vadybos, strateginio valdymo ir poveikio vertinimo srityse. Tarp jo klientų yra institucijos viešajame sektoriuje (kontroliuojančios institucijos, jėgos struktūrų institucijos, ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančios institucijos), taip pat privataus sektoriaus įstaigos (gamyba, telekomunikacijos, bankai). Juozas yra sertifikuotas PMP projektų vadovas, turintis didelių projektų valdymo patirtį, 6 Sigma „Žaliasis diržas“, sertifikuotas EFQM tobulumo modelio vertintojas.
 

 

Veiklos procesų valdymas: viešojo ir privataus sektoriaus patirčių palyginimas

 

Vadyba, kaip įrankis organizacijos ir šalies konkurencingumui užtikrinti. Esama padėtis - vadyba privačiame ir viešajame sektoriuose. Pradžia - motyvacija tobulinti procesus - viešasis ir privatus sektoriai. Evoliucinis požiūris - procesų valdymo brandos didinimas, etapai. Procesų tobulinimo projektų įgyvendinimas - viešasis ir privatus sektoriai. Metodikos ir įrankiai - praktinė nauda, pavojai ir iššūkiai. Nuo įrankių, prie projektų, sistemos ir kultūros.

 

  

Mindaugas Sinkevičius 

SODRA

  Į viršų
Mindaugas Sinkevičius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius nuo 2010-ųjų. Tais pačiais metais M. Sinkevičius apgynė Viešojo administravimo magistro laipsnį M. Romerio universitete.
M. Sinkevičius 2005-aisias m. yra baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijęs mediko specialybę.

 

 

LEAN diegimo SODROJE patirtis: iššūkiai, išmoktos pamokos, pasiekimai

 

Kaip ir kiekviena organizacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), nuolat diegia įvairias veiklos efektyvumo didinimo priemones. Siekis tobulinti veiklą bei gerinti jos rezultatus paskatino Fondo valdybą pasinaudoti kvietimu nuo 2014 m. vasario mėn. prisijungti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės remiamo projekto „Lieknos Vyriausybės“ („Lean Government“) principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė“ įgyvendinimo. Priimdama kvietimą Fondo valdyba sutiko dalyvauti pilotiniame Lean metodikos diegimo procese ir tyrime, kurio tikslas – nustatyti, ar Lieknos Vyriausybės („Lean Government“) principų pritaikymas galimas valstybinio socialinio draudimo srityje bei kaip šių principų taikymas padėtų Fondo valdybai siekti jos strateginių veiklos tikslų. Kiekvienam, kuris yra susipažinęs su Lean sistema, yra žinoma, kokių didelių pastangų reikia siekiant sukurti didesnę vertę klientui ir padidinti savo konkurencinį pranašumą naudojant mažesnius išteklius. Visa Fondo valdybos patirtis – iššūkiai, išmoktos pamokos ir pasiekimai – įgyvendinant Lean metodus bus atskleista šiame pranešime.


 

 

 
 

Rimantas Kasperavičius

Lietuvos Policija
 

  Į viršų
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizacijos vystymo ir planavimo valdybos planavimo skyriaus vadovas.  
ES finansuojamo projekto „Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant subalansuotų rodiklių sistemą“ vadovas (nuo 2014 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn.). Doktorantūros studijos – socialinių mokslų, valdymo ir lyderystės doktorantūros programa (nuo 2013 m. iki šiol, Mykolo Romerio universitetas). 
Reguliariai mainosi geriausiomis praktikomis su ES policijos įstaigomis ir Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus darbuotojais, atsakingais už strateginio valdymo ir kokybės valdymo sistemų (modelių) diegimą (per seminarus ir konferencijas, organizuojant susitikimus ir pasitarimus ir t. t.).
 

 

Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas Lietuvos policijoje

 

2015 m. rugsėjo mėn. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos baigė projektą „Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant subalansuotų rodiklių sistemą“, kurį finansavo Europos Sąjunga.  
Pagrindiniai projekto tikslai:
– sukurti subalansuotų rodiklių sistemą, įskaitant strategijų žemėlapį ir veiklos valdymą;
– automatizuoti sukurtą subalansuotų rodiklių sistemą ir užtikrinti integravimą su Policijos ir Vidaus reikalų ministerijos informacinėmis sistemomis, registrais ir posistemiais. 
Šioje prezentacijoje Policijos departamentas dalinsis subalansuotų rodiklių sistemos diegimo ir „QlikView Business Discovery“ platformos pagrindinių veiklos rodiklių valdymo ir duomenų analizės patirtimi.


 

 

 

Akmis Lomsargis

 

  Į viršų

Pastaruosius septynerius metus Akmis dirba tarpvyriausybinių organizacijų verslo procesų analitiku (Jungtinėse Tautose ir NATO). Prieš tai jis buvo įmonės išteklių projektų planavimo funkciniu konsultantu SEB banke, „Orlen Lietuva“ naftos produktų gamykloje ir Kauno technologijos universitete.
A. Lomsargis Europos koledže įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį, Vidurio Europos universitete – sociologijos magistro laipsnį ir Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje (SSE Riga) – verslo administravimo bakalauro laipsnį. Akmis yra aktyvus nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui, „Rotary / Rotaract“, AIESEC ir universitetų absolventų organizacijų narys. 

 

 

 

Veiklos rodiklių nustatymas: veiklos procesų analizė, siekiant į rezultatus orientuoto valdymo

 

Į rezultatus orientuoto valdymo modelio įsisavinimas didinant tarpvyriausybinių organizacijų skaičių reikalauja tiksliau apibrėžti laukiamus rezultatus.  
Verslo procesų modelių hierarchinė veiklos struktūra yra struktūrinių rezultatų apibrėžimo šaltinis.  
Šioje prezentacijoje bus aptariama, kaip pasiekti verslo procesų išsamumo, siekiant apibrėžti rezultatus, paremtus tarptautinio viešojo administravimo pavyzdžiais.


 

 

  

 Juergen Pitschke

Process Renewal Group Deutschland
 

  Į viršų
Juergen Pitschke yra „Process Renewal Group Deutschland“ partneris ir vykdantysis direktorius.
Jis turi daugiau kaip 25 metų industrinės įmonių modeliavimo ir verslo bei IT architektūrų realizavimo patirties. Gerai žinomas dėl savo žinių ir įmonių architektūros kūrime sistemingai naudojamos standartinės vaizdinės ženklų sistemos bei skirtingų konstrukcijų. Jo žinių dažnai prireikia verslo procesų valdymo ir sprendimų valdymo srityse.
Daugiausiai dėmesio skiria modeliu grindžiamiems įmonių modeliavimo metodams ir jų praktiniam panaudojimui. Klientai vertina jo sugebėjimus išaiškinti idėjas, padėti komandoms įsisavinti ir sėkmingai taikyti tokius metodus, taip pat gebėjimą sėkmingai koordinuoti projektus.
Jis parašė knygą „Unternehmensmodellierung für die Praxis“, išvertė verslo procesų manifestą, sprendimų valdymo manifestą ir „RuleSpeak® approach“ į vokiečių kalbą.
Tarp jo klientų – bendrovės „Kuehne+Nagel (AG & Co.) KG “, „Boehler Edelstahl“, Šveicarijos policijos federalinis biuras. 

 

 

Veiklos procesų specifikavimas naudojant modeliavimo standartus BPMN ir DMN

Verslo procesus reikia pagrįsti dokumentais dėl įvairių priežasčių: įstatymų ir atitikties reikalavimų, išsaugoti žinias organizacijoje, informuoti klientus apie verslo procesus ir kitiems su verslu susijusiems tikslams.
Tačiau nėra verslo problemos „Mes neturime pakankamai modelių“. Modeliai turi būti orientuoti į tikslą.
Procesai į paslaugas orientuotose įmonėse ir viešojo administravimo sektoriuje paprastai reikalauja priimti daug sprendimų. Mes demonstruojame kaip derinant BPMN ir DMN galima kurti palaikomus ir išplečiamus procesų modelius.
Tokių modelių naudojimas praktikoje vartotojams gali būti sudėtingas. Modeliai turi būti tobulinami. Kad juos naudotų daugiau vartotojų, turime surinkti skirtingus rezultatus ir parengti pagalbinę konkrečiai situacijai pritaikytą medžiagą.


 

 

 

 

Barbara Thoenssen

FHNW

  Į viršų

Taikomųjų mokslų ir menų universitetas Šiaurės Vakarų Šveicarijoje (FHNW). Daktaro laipsnį ji įgijo Kamerino universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, parašiusi baigiamąjį darbą apie automatinį, nuo formato nepriklausantį metaduomenų generavimą dokumentams, remiantis semantiškai praturtinta kontekstine informacija. Prieš padėdama vadovauti elektroninės valdžios departamentui ir elektroninio archyvavimo sprendimams Ciuricho miesto taryboje, ji dirbo keliuose Šveicarijos bankuose, vadovavo projektams elektroninio archyvavimo, dokumentų valdymo ir darbo srauto valdymo srityse. 2004 metais pradėjo dirbti Taikomųjų mokslų ir menų universitete (FHNV) Oltene, kur dėstė verslo informacines sistemas ir buvo atsakinga už informacijos ir dokumentų progresyviųjų studijų sertifikatą (Certificate of Advanced Studies for Information and Records).  

 

 

Visi už vieną - vienas už visus: procesų platforma žinių dalinimuisi ir bendradarbiavimui

 

Praeitais metais pradėjo veikti Šveicarijos elektroninės valdžios eCH BPM procesų platforma (http://www.ech-bpm.ch/de). Platforma suteikia galimybę dalintis idėjomis, modeliais, nuomonėmis ir bendradarbiauti vystant elektroninės valdžios idėją Šveicarijoje. Siūloma proceso biblioteka, kurioje platformos nariai gali skelbti savo sukurtus proceso modelius arba panaudoti kitų pateiktus modelius.  Pateikiami eCH asociacijoje sukurti standartai ir rekomendacijos, vyksta profesiniai pokalbiai. Savo kalboje pristatysiu kiekvienos eCH asociacijos ekspertų grupės darbą su BPMN (verslo procesų modeliu ir žymėjimu), kai kuriuos jų sukurtus standartus ir trumpai pademonstruosiu proceso platformą. 

 

 

 


 

 

Reilika Lall

ARIB

Reilika Lall dirba ARIB nuo 2003 pradžioje kaip Finansų skyriaus analitikė, o nuo 2006 iki 2012 IT skyriaus analitikė ir projektų vadovė.  Nuo 2012 Vystymo skyriaus vyresnioji specialistė.  Reilika yra mokomosios brošiūros „Projektų Valdymas“ autorė,  procesų valdymo ir diegimo ARIB iniciatorė, vystytoja, patarėja  ir vadovė.


 

Mariell Jõesalu, 

ARIB


Mariell Jõesalu dirba ARIB nuo 2006 metų. Karjerą pradėjo kontrolės departamento regioninių priemonių vyriausiojo inspektoriaus pareigose, vėliau dirbo tiesioginių mokėjimų departamente kontrolės vietoje biuro vadovu. Nuo 2013 metų dirba plėtros departamento vadovu. Koordinuoja CAP 2014+ projektus, yra naujų IT sistemų projektų vadovas, kelių paramos schemų naujose IT sistemose savininkas. 
  Į viršų

 

Veiklos procesų valdymas Estijos žemdirbystės registrų ir informacijos valdyboje (ARIB)

 

Estijos žemdirbystės registrų ir informacijos valdyba (ARIB) įkurta 2000 metų vasarą kaip vyriausybinė agentūra, dirbanti Kaimo reikalų ministerijos administravimo srityje. ARIB dirba apie 370 darbuotojų, kurių 2/3 dirba pagrindiniame biure Tartu, o likusieji 15 aptarnavimo pareigūnų dirba visose Estijos apygardose.

ARIB naudoja dviejų tipų svarbiausius procesus – administravimo paramos schemas iš skirtingų ES fondų, skirtas gyvenimui kaime gerinti ir palaikyti nacionalinius registrus. Žvelgiant iš procesų perspektyvos, mūsų tikslas – maksimaliai standartizuoti visas funkcijas taip, kad mūsų paslaugas, kaip „Lego“ kaladėles, būtų galima sujungti iš standartizuotų komponentų. 

ARIB jau trejus metus dirba su procesų planavimu ir analize, pamažu tampa į procesus orientuota organizacija. Šiuo metu rengiami pagrindiniai procesai ir glaudžiai susiję paramos procesai, be to, jie naudojami kaip darbinės procedūros. Pradėjome visą eilę smulkesnių bandomųjų projektų, šiuo metu vyksta didžiausias projektas, įskaitant mūsų regioninius biurus. Vykdomi bandomieji projektai apskritai buvo labai palankiai įvertinti, bet, žinoma, mes gavome ir nemažai idėjų kaip juos tobulinti. Lygiagrečiai rengiame naują IT sistemą visoms paramos priemonėms. Svarbiausia yra įdiegti standartizuotus procesus, leidžiančius kurti ekonomiškus automatizuotus verslo procesus.  

Mes visi žengiame pirmuosius transformacijos iš į funkcijas orientuotos organizacijos į organizaciją, kuri yra orientuota į procesus, bet nepaisant to, jau turime pasiekimų ir praradimų, kuriais galime vieni su kitais pasidalinti. 

 

 

 

Diskusijų sesija


 

Nuolatinis procesų tobulinimas viešojo administravimo sektoriuje: kaip t​o pasiekti?

 

Diskusijos moderatorius:

Darius Šilingas, No Magic Europe 

 

Diskusijos sesijoje organizuosime dialogą tarp procesinio valdymo konsultantų bei viešojo administravimo sektoriaus atstovų. Diskusijoje aptarsime aktualius procesinio valdymo diegimo klausimus: kokie iššūkiai, kaip juos spręsti, kokių pokyčių reikia, kokiu keliu eiti (evoliuciniu vs. revoliuciniu), kokių lyderių reikia pokyčiams įgyvendinti, bei atsakyti į klausimus iš auditorijos.
  
Darbinių sesijų moderatoriai
 
 

 Vilma Nasteckienė
UAB Improvement partnerė

  Į viršų

LEAN vadybos ir veiklos tobulinimo bei rizikos valdymo trenerė. Per keliolika karjeros metų tarptautinėse kompanijose vadovavo skirtingo dydžio komandoms, dirbo efektyvumo didinimo ir inovacijų diegimo projektuose. Magistro laipsnį įgijo Vytauto Didžiojo Universitete, žinias gilino Weber State University JAV ir BI Norwegian Business School. Šiuo metu rizikos valdymo ir veiklos efektyvumo sąveiką nagrinėja ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto doktorantūroje. Programos STRATEGIJOS INFRASTRUKTŪRA© autorė. 
Moto: veiklos tobulinimas - tai organizacijos gyvenimo būdas, bet ne atskirų įrankių ar kompetencijų rinkinys. 

 Edita Milevičienė

No Magic Europe, UAB

  Į viršų


Edita Milevičienė specializuojasi verslo procesų bei įmonių architektūros modeliavimo srityse. Ji yra Cameo Architecture Modeler produkto  vadovė. Edita ne tik gerai išmano verslo procesų standartą, bet aktyviai dalyvauja šio standarto kūrime.  Edita konsultuoja įmones bei veda mokymus įvairių organizacijų atstovams jau daugiau nei 10 metų. Viena pagrindinių mokymų ir konsultacijų temų - verslo procesų modeliavimas, naudojant BPMN modeliavimo kalbą.
Edita yra gavusi OMG Certified Advanced in BPM sertifikatą, dalyvavusi ir skaičiusi pranešimus apie procesų modeliavimą įvairiose tarptautinėse konferencijose.

  

 Jovaldas Januškevičius

No Magic Europe, UAB

  Į viršų

Jovaldas Januškevičius - informatikos magistras, turintis daugiau nei 8 metų praktinę patirtį dirbant su verslo procesų modeliavimu, jų tobulinimu ir modeliavimo metodikų diegimu. 
Jovaldo sukauptos žinios ir praktinė patirtis labai vertinama tobulinant įmonės verslo procesus, diegiant verslo procesų modeliavimo praktiką, kuriant šabloninius modeliavimo atvejus, mokant modeliuoti verslo bei sistemų analitikus ir kitus įmonės darbuotojus.  
Šiuo metu Jovaldas aktyviai dirba LearPAd projekte ir kuria modeliavimu pagrįstą mokymosi sistemą, skirtą viešojo administravimo sektoriaus organizacijoms.
Jovaldas yra  OCUP Advanced certification ir OCEB 2 Fundamental certification sertifikuotas  specialistas.

 

 
 

Naujienos2016 Balandžio 28
Forumo pabaiga.

2016 Balandžio 28
Vyksta Forumo antroji diena - Darbinės sesijos.

2016 Balandžio 27
Vyksta Forumo pirmoji diena - Konferencija.

2016 Balandžio 25
Visiems dalyviams išsiunčiama priminimo informacija apie dalyvavimą Forume.

2016 Balandžio 21
Dalyvių registracija baigiama.

2016 Balandžio 11
Baigiama registracija į darbines sesijas.

2016 Kovo 4
Paskelbta dalyvių registracija

2016 Kovo 3
Paskelbta BPM in Practice 2016 preliminari programa

2016 Sausio 21
Kviečiame teikti pranešimų siūlymus

2016 Sausio 20
Paskelbta BPM in Practice 2016 data

Konferenciją organizuoja:


Learn PAd

Partneriai: